32 dərəcə

aha öncəki yazılarımdan biri, xatırlayırsınızsa 34 dərəcə haqda idi. Qısa məlumat üçün qeyd edim ki, 34 dərəcə ilə təbiətin ideal bölgüsü – Qızıl Bölgüsü olan 1,618 nisbətini almağı öyrənmişdik. Bu yazımda isə sözü gedən nisbəti daha sadə və modern üsulda tapmağı öyrənəcəyik. Bu 32o -dir.

34-dən fərqli olaraq 32 dərəcənin sadəliyində fərq ondan ibarətdir ki, iti bucağın tərəflərindən biri qızıl bölgü düzbucaqlısının tərəflərindən birinə bərabərdir. Beləcə paralel tərəfi və digər şaquli tərəfləri tapmaq nisbətən sadələşir.

Gəlin bir yerdə aşağıdakı şəklə nəzər salaq və 32 dərəcənin köməyi ilə qızıl bölgü nisbətini tapaq:

–         Əvvəlcə bucağımızı çəkirik. Bu bucaqda a tərəfi həm də bizə lazım olan düzbucaqlının qeyd etdiyim kimi tərəflərindən biridir. Digərlərini tapmaq üçün isə 32 dərəcəlik iti bucağımızın istənilən tərəfində, istənilən yerində bir A nöqtəsi (və ya göy nöqtə) qeyd edirik. A nöqtəsindən bucağın digər tərəfinə bir şaquli düz xətt (c xətti) çəkib kəsişmə nöqtəsini B (qırmızı nöqtə) adlandıraq. Beləliklə, bucağın tini (və ya yaşıl nöqtə) C nöqtəsidirsə, deməli BC xətti bizim düzbucaqlının tərəflərindən biri olacaq. Beləcə qızıl bölgü düzbucaqlımızım iki tərəfini əldə etmiş oluruq – BCBA. Daha sonra bu iki tərəfə paralel xətlər çəkməklə qızıl bölgü düzbucaqlımızı əldə edirik. Yəni “a” tərəfinə paralel “b” tərəfi, “c” tərəfinə paralel isə “d” tərəfini çəkirik.

–         Və yaxud da 32 dərəcəli bucağın oturacağında istənilən yerdə B nöqtəsini qeyd edirik. B-dən şaquli istiqamətdə bucağın digər tərəfinə (A-ya) qədər olan məsafə ilə bucağın tini (C nöqtəsi) arasındakı məsafənin nibəti də 1,618-dir.

Gördüyünüz kimi 32 dərəcə ilə, 34-dən də sadə üsulla təbiətin, Tanrının yaratdığı ən ideal bölgünü əldə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə qədimlərdən bu günə qədər onlarla variantlar işlənmiş və bu nisbəti verən düzbucaqlının tapılması üçün bir çox riyazi və həndəsi işlər görülmüşdür. Çox şadam ki, XXI əsrdə bu düzbucaqlını almaq üçün öz 2 variantımı irəli sürmək cəsarəti əldə etmişəm. Ən böyük arzum isə nəinki memarların, həm də rəssam, heykəltəraş, musiqiçi və digər incəsənət kolleqalarımın bu ali qanunu bilməsidir. Bu çalışmalarımı isə sizlərə həsr edirəm əziz oxucularım :)

Yeri gəlmişkən 34-də olduğu kimi 32 dərəcə üçün də xüsusi xətkeş tərtib etmək olar. Beləcə rəssam və memarlar əziyyətli hesablamalar etmədən, yerindəcə kompozisiyanı qura bilərlər.

Yuxarıda gördüyünüz xətkeş modelinin bir maraqlı xüsusiyyəti də var, bunu da yeri gəlmişkən sizinlə bölüşmək istərdim. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, üfiqi xəttlərin arasındakı hündürlükləri ilə müvafiq şaquli xətlərin arasındakı hündürlüklərinin nisbəti də 1,618 dir. Yəni a-lar ilə b-lər arasındakı nisbət. Ümumiyyətlə qızıl bölgünun digər mütənasibliklərdən fərqi ondadır ki, bu nisbətin içərisində yüzlərlə eyni nisbət təkrarlanır. İnsan gözü o xəttlərin hamısını görməsə də şüuraltı bunu hiss edir. Məhz ona görə də bu nisbətlə qurulan kompozisiyalar insanı baxdıqca heyran edir.

QEYD: bu ixtira (32o) 17. X. 2011 tarixinə aiddir.